ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ JiffyDOS ΣΕ 1541-II

Τα οφέλη του JiffyDOS είναι πάμπολλα….
Δεν αρκεί όμως να το έχουμε εγκαταστήσει μόνο στον υπολογιστή μας για να τo απολαύσουμε 100%. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουμε και κάποια αποθηκευτική μονάδα συμβατή με JiffyDOS (βλ. SD2IEC) θα πρέπει να το εγκαταστήσουμε στο floppy drive που σίγουρα έχουμε εύκαιρο .
Εδώ θα περιγράψω την (εύκολη) εγκατάσταση του στο Commodore 1541-II.

Μετά από την αφαίρεση τεσσάρων βιδών και την απομάκρυνση του μηχανισμού του floppy drive, φτάνουμε στην ηλεκτρονική πλακέτα και όπως διαπιστώνουμε αποτελεί έναν ξεχωριστό υπολογιστή.

Πάνω στην μικρή του βάση βρίσκουμε τοποθετημένο το kernel του 1541-ΙΙ που βρίσκεται στην καρδιά μιας μνήμης rom (τύπου 23128), χωρητικότητας 16Κ.

Για να αλλάξουμε το λειτουργικό του drive, χρειαζόμαστε μια eprom 27(C)256 (32K) που θα περιέχει το κανονικό CBM DOS v2.6 και το JiffyDOS-1541-II v5.0 firmware.

Εδώ (http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/firmware/drives/new/1541/) θα βρείτε το 1541-II.251968-03.bin που αποτελεί το «κανονικό» λειτουργικό firmware ενώ για το JiffyDOS 1541-ΙΙ δεν μπορώ να παρέχω link αλλά το google είναι φίλος μας ;-)

Με την γνωστή μας εντολή σε DOS “copy /b kernel.bin+jiffy.bin new.bin“, δημιουργούμε το καινούργιο αρχείο new.bin, μεγέθους 32 KB, που θα περιέχει 2 πυρήνες kernel (το παλιό CBM DOS και το καινούργιο JiffyDOS).
Το σημαντικότερο είναι να προσέξουμε το pin 27 (highest address line -A14-) που δεν υπάρχει στις 23128 ή 27128, να μην έρθει σε επαφή με την πλακέτα, γι αυτό το ανασηκώνουμε προσεκτικά και δια μέσου μιας αντίστασης 4.7Κ το ενώνουμε με το pin 28 (VCC) και με το ένα pin ενός διακόπτη (το άλλο ενώνεται με τη γείωση, pin 14).

Με αυτόν τον διακόπτη που τοποθετείται σε ένα διακριτικό σημείο, θα μπορούμε να επιλέγουμε κανονικό ή JiffyDOS (v5.0) στο drive μας.
Με το τέλος της εγκατάστασης μπορούμε να κάνουμε έναν γρήγορο και απλό έλεγχο δίνοντας την εντολή :

@

Αν όλα είναι σωστά πρέπει να πάρουμε :
73,JIFFYDOS 5.0 1541,00,00 ή
73,CBM DOS v2.6 1541,00,00,
ανάλογα αν έχουμε επιλέξει JiffyDOS στο drive ή όχι.

Επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον επίσημο οδηγό, εδώ :
http://www.jbrain.com/pub/cbm/manuals/JiffyDOS/JiffyDOS_1541_Installation_Guide.pdf

;)

geoanas

Arcade pcbs - home micros - handhelds - Gaming consoles and Paraphernalia ;-)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.