ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ 32Χ – REGION FREE –

Πρόκειται για μια επέμβαση που είχα κάνει πολύ παλιά και την είχα δημοσιεύσει σε σχετικά sites του χώρου (RetroManiaX) …. Μια σχετικά εύκολη μόντα που θα χρησιμεύσει για να μπορούμε να παίζουμε όλες τις 32Χ cartridges στο μηχάνημα μας από κάθε περιοχή του πλανήτη ! Απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτουμε ήδη μονταρισμένο (region hack) Megadrive. Αφού […]